سورس رباتساز حرفه ایی

  • با خرید هاست از آرس هاست از نصب ربات و دیباگ کردن سورس به صورت رایگان بهره ببرید

    هر ماه یک کد تخفیف 60 درصدی خرید هاست به کاربران منتخب بخش ویژه اهدا می‌شود

King

مدیر کل سایت
سرپرست انجمن
📌 ساخت 47 ربات متنوع !
📌 ساخت ربات Cli !
❄️ اضافه کردن ربات و ادیت آسان !

دانلود

 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Sohrab

sasanhamedi

مدیر آزمایشی
کاربر عضو
سلام

یه مشکل اصلی این رباتساز اینه ست وب هوک نمیکنه و یه جورایی کار نمیکنه

اگه میشه یکم توضیح بدید چجوری توی سورس ویرایش بدیم ست وبهوک کنه عالی میشه


کد:
//====================//

elseif($text1 == "✫ بات سخنگو  ✫"){

if($coin >=0){

file_put_contents("data/$from_id/state.txt","sokhgo");

bot('sendMessage',[

'chat_id'=>$chat_id,

'text'=>"

🔑 ⌘ #آیدی #کانالت رو بدون | @ | بفرست ⌘

",

'parse_mode'=>'HTML',

'reply_markup'=>json_encode([

'keyboard'=>[

[['text'=>"🔙 بازگشت"]],

],

'resize_keyboard'=>true

])

]);

}else{

bot('sendmessage',[

'chat_id'=>$chat_id,

'text'=>"

امتیاز شما برای ساخت ربات کافی نمیباشد.🔐

جهت ساخت ربات نیازه به 10 امتیاز دارید.

امتیاز شما : $coin

",

'parse_mode'=>'HTML',

]);

}

}

elseif($state == "sokhgo" && $text !="🔙 بازگشت" ){

if($text[0] == '@')$text = substr($text, 1);

if(strpos($text, '"') !== false && strpos($text, '.') !== false && strpos($text, '(') !== false){

bot('sendmessage',[

'chat_id' => $chat_id,

'text' => "

گوه نخور :|

",

]);

}elseif(!preg_match('/^([a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,31}|)$/', $text)){

bot('sendmessage',[

'chat_id'=>$chat_id,

'text'=>'ایدی اشتباهه ❌',

]);

}else{

file_put_contents("data/$chat_id/zdlink.txt",$text);

file_put_contents("data/$from_id/state.txt","zdlink1");

bot('sendmessage',[

'chat_id'=>$chat_id,

'text'=>"🎫  ⧱ #توکن #ربات خود را ارسال کنید ⧱",

'parse_mode'=>'Markdown',

'reply_markup'=>json_encode([

'resize_keyboard'=>true,

'keyboard'=>[

[['text'=>"🔙 بازگشت"]],

]

])

]);

}

}

elseif($state == "zdlink1"){

function objectToArrays( $object ){

if( !is_object( $object ) && !is_array( $object ))

{

return $object;

}

if( is_object( $object ))

{

$object = get_object_vars( $object );

}

return array_map( "objectToArrays", $object );

}

$userbot = json_decode(file_get_contents("https://api.telegram.org/bot".$text."/getme"));

$resultb = objectToArrays($userbot);

$un = $resultb["result"]["username"];

$ok = $resultb["ok"];

if($ok != 1){

bot('sendMessage',[

'chat_id'=>$chat_id,

'text'=>"

توکن نامعتبر است، لطفا یک توکن معتبر ارسال کنید ❌

",

]);

}else{

bot('sendMessage',[

'chat_id'=>$chat_id,

'text'=>"💡 درحال وصل شدن به سرور . . .",

]);

if($type =="Gold"){

file_put_contents("bot00/$un/data/bottype.txt","gold");

}else{

file_put_contents("bot00/$un/data/bottype.txt","free");

}

//=================================

mkdir("bot00/$un");

mkdir("bot00/$un/data");

file_put_contents("bot00/$un/data/my_id.txt","$from_id");

file_put_contents("data/$from_id/state.txt","none");

$channel = file_get_contents("data/$chat_id/zdlink.txt");

$class = file_get_contents("source/sokhgo/index.php");

$class = str_replace("[*[TOKEN]*]",$text,$class);

$class = str_replace("[*[ADMIN]*]",$from_id,$class);

$class = str_replace("[*[USERNAME]*]",$un,$class);

$class = str_replace("[*[CHANNEL]*]",$channel,$class);

file_put_contents("bot00/$un/index.php",$class);

$wordlist = file_get_contents("source/sokhgo/wordlist.json");

file_put_contents("bot00/$un/data/wordlist.json",$wordlist);

//==================================

file_get_contents("https://api.telegram.org/bot".$text."/setwebhook?url=".$folder."/bot00/".$un."/index.php");

file_put_contents("data/$from_id/create.txt","yes");

$users = file_get_contents('data/bots.txt');

$member = explode("\n",$users);

if (!in_array($un,$member)){

$add_bot = file_get_contents('data/bots.txt');

$add_bot .= $un."\n";

file_put_contents('data/bots.txt',$add_bot);

}

$user_b = file_get_contents("data/$from_id/bots.txt");

$member_b = explode("\n",$user_b);

if (!in_array($un,$member_b)){

$add_bot = file_get_contents("data/$from_id/bots.txt");

$add_bot .= $un."\n";

file_put_contents("data/$from_id/bots.txt",$add_bot);

}

bot('sendMessage',[

'chat_id'=>$chat_id,

'text'=>"

ربات شما ساخته شد 🌿

از دکمه زیر جهت ورود به ربات خود استفاده کنید 🍹

",

'parse_mode'=>'html',

'reply_markup'=>json_encode([

'inline_keyboard'=>[

[['text'=>" 🎭 @$un",'url'=>"https://t.me/$un"]],

]

])

]);

$coin = file_get_contents("data/$from_id/coin.txt");

settype($coin,"integer");

$newcoin = $coin - 10;

save("data/$from_id/coin.txt",$newcoin);

}

}

//====================//


اینم یه نمونه از قسمت ساخت ربات سخنگوش
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

کاربرانی که درحال مشاهده موضوع هستند (مجموع: 0, کاربران: 0, مهمان ها: 0)

بالا