رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

راهنمایه نصب ربات:

Install OpenSSL -- Note : You Need To Be On Root | نصب اپن اس اس ال  -- مهم حتما روی روت نصب شود

Note : sudo -s -- For Go To Root In User Have Sudo Access | دستور سودو اس شمارو وارد روت میکنه

cd /usr/src
wget 'https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1c.tar.gz'
tar -zxf openssl-1.1.1c.tar.gz
cd openssl-1.1.1c
./config
make
make test
make install
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/local/lib64
sudo ldconfig
Install RoBot It Self

git clone https://github.com/TeleSudo/Avis.git
chmod +x Run.sh
./Run.sh

Then : 
What can I do for you ?!
1) Install Bot          2) Config Bot
3) Start Auto Launch    4) Normal Launch
5) Normal Launch (with screen)
Input your choice number :

First Input 1 For Install Then You Need To Send 2 For Config
Then Edit Config.lua
And At The End Send 3

 

دریافت فایل

برایه مشاهده لینک دانلود عضو سایت شید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • افزودن...